O MSPedu

Portal MSPedu jest projektem realizowanym przez Fundację Opus Sport. Jego treści skierowane są do polskich sportowców – wyczynowców i amatorów, którzy chcą założyć lub już prowadzą działalność gospodarczą. Celem portalu jest wsparcie idei kariery dwutorowej sportowców poprzez gromadzenie i przesyłanie informacji potrzebnych atletom – przedsiębiorcom w codziennym działaniu. W ramach portalu prowadzone są trzy główne działania:

– Mój Słownik Przedsiębiorcy – zbiór definicji i odpowiedzi na często pojawiające się pytania z zakresu prawa, podatków i księgowości

– Mix Specjalistycznej Prasy – aktualny przegląd prasy biznesowej ze specjalnym naciskiem na treści dotyczące przedsiębiorstw z sektora MŚP

– Mailowy System Powiadamiania – newsletter, w którym regularnie przesyłamy naszym odbiorcom aktualności prawne, podatkowe i z zakresu księgowości.